Damescomité

Op de bestuursvergadering van 9 januari 1990 was er voor het eerst sprake van het oprichten van een damescomité onder toenmalig voorzitter Willy Houben. Op de Algemene Statutaire Vergadering van 14 januari 1990 was het dan zo ver. “Het komt vaak voor dat onze vereniging moet beroep doen op diensten van het thuisfront”, aldus Willy Houben. “Ook het voorbije jaar konden heel wat evenementen niet doorgaan indien niet de dames ons welwillend, belangeloos en hardwerkend terzijde stonden. In het belang van de vereniging en om te voorkomen dat deze onmisbare krachten zich als keukenhulpje gaan voelen zouden wij hen een zekere vorm van inspraak, medezeggenschap willen geven betreffende de aankleding, de organisatie en het onderhoud van de zaal.” Er werd een voorstel gedaan een comité op te richten, enkele dames werden hierover aangesproken en op het ledenfeest van 3 maart 1990 vergaderden ze voor de eerste maal.

Intussen heeft ons damescomité haar zilveren jubileum gevierd en bestaat het nog steeds uit 10 actieve jonge dames die maandelijks vergaderen over allerlei zaken die onze vereniging aanbelangen.