Harmonie

harmonie

De koninklijke harmonie De Ware Vrienden is een VZW uit het centrum van Zolder. Repetities gaan door in de harmoniezaal in de Dorpsstraat 78 te 3550 Heusden-Zolder, telkens op maandagavond van 19u30 tot 21u30. Er zijn ongeveer 70 spelende leden, onze dirigent is Gilles De Meester.

Gedurende het jaar zijn er een aantal vaste concerten, zijn er gastoptredens en is er een repetitieweekend of concertreis. Daarnaast versterken we het groepsgevoel door een jaarlijks ledenfeest, een eetdag, en een familiedag. Iedereen die interesse heeft om muziek te spelen of om een ondersteunende functie uit te oefenen, is welkom op maandagavond!

De dirigent

Kristof Aerts werd geboren in 1989. Op elfjarige leeftijd volgde hij zijn eerste klarinetlessen aan de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord & Dans Beringen. Momenteel is Kristof aan diezelfde academie werkzaam als leerkracht muziek (o.a. ‘Analyse voor dirigenten’ en ‘Orkestdirectie’) en woord.

Alvorens verdere muziekstudies aan te vatten, behaalde Kristof een master Nederlands en Theater-, film- en literatuurwetenschappen aan de Universiteit Antwerpen. Daar voltooide hij eveneens de specifieke lerarenopleiding.

In 2012 startte Kristof aan het Koninklijk Conservatorium te Antwerpen. Hij behaalde er in 2015 een diploma bachelor Klarinet bij Ivo Lybeert en Raymond Dils en volgde er (na vijf voorbereidende jaren) vanaf september 2017 de Masteropleiding Hafabra-directie bij Dirk De Caluwé, Jan Hadermann, Jan Van der Roost en Steven Verhaert , een studie die hij met succes afrondde in 2020.

Om zich nog verder te vervolmaken, volgde hij sinds september 2017 ook de lessen Directie Instrumentale Muziek bij Kevin Houben aan de Genkse Academie en nam hij deel aan diverse masterclasses (van o.a. Johan de Meij, Frank De Vuyst en Philip Harper).

Momenteel is hij actief als dirigent van Koninklijke Harmonie De Heidegalm Berkenbos, het Harmonieorkest van Academie Beringen, het Limburgs Orkest Jeugd en Muziek en Koninklijke Harmonie De Ware Vrienden Zolder.