Geschiedenis

De fanfare “De Ware Vrienden” is ontstaan uit een zangvereniging in 1870. Hun stichter was Baron Jules de Villenfagne de Vogelsanck. Mannen vanaf 14 jaar werden toegelaten. De eerste repetities hadden plaats in het schoolhuis, tegen de kerk.

Hun eerste vaandel kregen “De Ware Vrienden” in 1880. Dit vaandel, dat nu meer dan 140 jaar oud is, werd tot eind 2020 bewaard in het Heemkundig Museum. Ook na de eeuwwisseling bleef de vereniging zeer actief op festivals en muziekfeesten in Limburg.

In 1898, na de vergroting van de kerk, moest de fanfare van repetitielokaal verhuizen en kwam men terecht in een private woning in het Kuipke.

Bij het uitbreken van W.O. I werden de instrumenten veilig opgeborgen op de zolder van de meisjesschool. In 1920 kreeg de maatschappij de titel “Koninklijke”.

In 1930 verhuisde men naar een nieuwe zaal naast de meisjesschool. Na de oorlog, na jaren ‘leegstaan’, was de repetitiezaal in verval geraakt en hernam men de repetities in het patronaat.

Tussen 1939 en 1944 was er opnieuw een onderbreking.  Na de oorlog had er in 1945 een eerste festival plaats ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan en werd ook de tweede vlag ingewijd. De uitstappen bleven talrijk en een trommelkorps werd in het leven geroepen om de uitstappen meer cachet te geven.

Enkele jaren later vond men de ‘zaal van Beekske’ (Moderna) meer geschikt en verhuisde men daarheen, om nadien te belanden in het toenmalige nieuwe gemeentehuis.

In de jaren 50 ontstond uit de fanfare een muzikaal toneelgezelschap, genaamd De Melomaantjes. Zij moesten voor extra inkomsten voor de harmonie zorgen.

In 1970 werd op luisterrijke wijze het 100-jarig bestaan gevierd in de sporthal van Zolder. Toen ontstond ook – naast de fanfare en het trommelkorps – het majorettenkorps dat verschillende jaren lang de hoge verwachtingen inloste en zelfs kampioen werd in 1981.

Bij gelegenheid van de viering van het 100-jarig bestaan werd het derde vaandel in gebruik genomen. De viering van 110 jaar Fanfare De Ware Vrienden” vond plaats in een feesttent langs het gemeentehuis.

In april 1990 vierden ze het 120-jarig bestaan in onze muziekzaal en werd de “Koninklijke Fanfare De Ware Vrienden” omgedoopt tot “Koninklijke Harmonie De Ware Vrienden”.

Bij de viering van het 130-jarig bestaan in 2000 werd de vierde vlag feestelijk ingewijd door Eerwaarde Heer Pastoor Olav Vandebriel.  Als peter en meter werden de heer Jos Broekmans en mevrouw Maria Ungvari aangesteld.

In 2020 (deels uitgesteld tot 2022 vanwege Corona) vierde de harmonie haar 150-jarig bestaan.

Een overzicht van de dirigenten van onze fanfare/harmonie:
De eerste dirigent was in 1872 Frans Van Gompel.  Nadien was het koster Daems van Beringen. Vanaf 1890 zwaaide Richard Clijsters, schoolinspecteur, de stok. Deze werd opgevolgd door Leopold Eerdekens die dirigeerde van 1905 tot 1907. Nadien volgen nog: Henri Pickaer, hoofdonderwijzer; Gustaaf Beliën, onderwijzer in Stokrooie en Jozef Bijnens uit Zonhoven. Van 1924 tot 1930 was de heer Moors uit Houthalen dirigent.  Hierop volgde weer een dirigentperiode van Leopold Eerdekens, deze maal tot in 1947. Henri Willems, hoofdonderwijzer, leidde de fanfare van 1947 tot 1963, dan volgde Leon Vanheel uit Heusden van 1963 tot 1994. Van 1994 tot 2010 nam Chris Mesens de muzikale leiding op zich. Van 2010 tot 2021 dirigeerde Ronny Ramaekers de harmonie. Momenteel is Gilles De Meester onze dirigent.

Een overzicht van de voorzitters van onze fanfare/harmonie:
1870 – 1905       Baron Jules de Villenfagne
1905 – 1930       Baron Leon de Villenfagne
1930 – 1947       Baron Jean de Villenfagne
1947 – 1965       Baron Henri de Villenfagne
1965 – 1981       Albert Hillen
1981 – 1997       Willy Houben
1997 – 2004       Katelijne Vancluysen
2004 – 2014       Jos Peeters
2014 – 2022       Veerle Vancluysen
2022 – heden    Miet Vandeberg