Geschiedenis

geschiedenis

De fanfare “De Ware Vrienden” is ontstaan uit een zangvereniging in 1870. Hun stichter was Baron Jules de Villenfagne de Vogelsanck. Mannen vanaf 14 jaar werden toegelaten. Hun eerste vaandel kregen “De Ware Vrienden” in 1880. Dit vaandel, dat nu meer dan 130 jaar oud is, wordt nog steeds bewaard in het Heemkundig Museum. Ook na de eeuwwisseling bleef de vereniging zeer actief op festivals en muziekfeesten in Limburg.

Bij het uitbreken van W.O. I werden de instrumenten veilig opgeborgen op de zolder van de meisjesschool. In 1920 kreeg de maatschappij de titel “Koninklijke”.

Tussen 1939 en 1944 was er opnieuw een onderbreking.  Na de oorlog had er in 1945 een eerste festival plaats ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan en werd ook de tweede vlag ingewijd. De uitstappen bleven talrijk en een trommelkorps werd in het leven geroepen om de uitstappen meer cachet te geven.

In 1970 werd op luisterrijke wijze het 100-jarig bestaan gevierd in de sporthal van Zolder.  Toen ontstond ook, naast de fanfare en het trommelkorps, het majorettenkorps dat verschillende jaren lang de hoge verwachtingen inloste en zelfs kampioen werd in 1981.

Bij gelegenheid van de viering van het 100-jarig bestaan werd het derde vaandel in gebruik genomen. De viering van 110 jaar Fanfare De Ware Vrienden” vond plaats in een feesttent langs het gemeentehuis.

ZaalIn april 1990 vierden ze het 120-jarig bestaan in onze muziekzaal en werd de “Koninklijke Fanfare De Ware Vrienden” omgedoopt tot “Koninklijke Harmonie De Ware Vrienden”.

Vanaf januari 1997 volgt Katelijne Vancluysen de heer Willy Hauben op als voorzitster van de harmonie.  Bij de viering van het 130-jarig bestaan in 2000 werd de vierde vlag feestelijk ingewijd door Eerwaarde Heer Pastoor Olav Vandebriel.  Als peter en meter werden de heer Jos Broekmans en mevrouw Maria Ungvari aangesteld.

Van 2004 tot 2014 was Jos Peeters voorzitter van de harmonie. In februari 2015 nam Veerle Vancluysen de functie van voorzitter van onze vereniging op.

Een overzicht van de dirigenten van onze fanfare/harmonie:

De eerste dirigent was in 1872 Frans Van Gompel.  Nadien was het koster Daems van Beringen. Vanaf 1890 zwaaide Richard Clijsters, schoolinspecteur, de stok. Deze werd opgevolgd door Leopold Eerdekens die dirigeerde van 1905 tot 1907. Nadien volgen nog: Henri Pickaer, hoofdonderwijzer; Gustaaf Beliën, onderwijzer in Stokrooie en Jozef Bijnens uit Zonhoven. Van 1924 tot 1930 was de heer Moors uit Houthalen dirigent.  Hierop volgde weer een dirigentperiode van Leopold Eerdekens, deze maal tot in 1947. Henri Willems, hoofdonderwijzer, leidde de fanfare van 1947 tot 1963, dan volgde Leon Vanheel uit Heusden van 1963 tot 1994. Van 1994 tot 2010 nam Chris Mesens de muzikale leiding op zich. Sinds 2011 dirigeert Ronny Ramaekers de harmonie.