Majoretten

In 1970 werd er gestart met een majorettenkorps. De 9 meisjes waren voornamelijk afkomstig uit Zolder en Lindeman.

Het was de bedoeling om, samen met het trommelkorps, de fanfare te begeleiden bij haar uitstappen, al was het korps ook snel zelfstandig actief: in mei 1970 traden zij al voor een 1ste keer op, en dit voor het
‘schoolfeest der Vrije Meisjesscholen Zolder’.

Naar aanleiding van het 105-jarig bestaan van de fanfare werd in Zolder de “4de nationale showweek voor majorettes” georganiseerd, dat doorging in de sporthal van Zolder. Er waren 135 deelnemers

De majorettes lostte verschillende jaren de hoge verwachtingen in, en in 1981 werden kampioen ze ‘Kampioen Van België, Vlaams Landsgedeelte”.