Trommelkorps

Na de oorlog had er in 1945 een eerste festival plaats ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan en werd ook de tweede vlag ingewijd. De uitstappen bleven talrijk en een trommelkorps werd in het leven geroepen om de uitstappen meer cachet te geven. In 1960 beschikte de vereniging dan over een goed trommelkorps.

Ook zij deden af en toe mee aan wedstrijden, en in 1969 behaalden ze op een wedstrijd in Berkenbos het hoogst aantal punten in afdeling 2, werden kampioen, en waren klaar om te promoveren. Het jaar daarna haalden ze een 1ste prijs in 3de afdeling.

Oorspronkelijk waren alleen mannen toegelaten, maar onder impuls van Marina Sempels werd de groep steeds meer gemengd.